EGRA SARADA SHASHI BHUSAN COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS BENGALI ST ALL PROVISIONAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 MANASI MANDAL ST N 80 312 111.20
2 2 MATIRAM HANSDA ST N 70 301 100.10
3 3 bahadur hansda ST N 70 293 99.30
4 4 gobinda hemram ST N 67 305 97.50
5 5 ASHOK NAYAK ST N 62 294 91.40
6 6 sibu sing ST N 57 316 88.60
7 7 SURYAKANTA DAS ST N 60 269 86.90
8 8 LAXMIKANTA DAS ST N 54 297 83.70